ĐIỆN THOẠI SIÊU TỐC BẢO TRÌ

Chúng tôi vẫn bán hàng quyết liệt ở fanpage

https://facebook.com/dienthoaisieutoc

Và số phone này: 0898-2-4444-6

Địa chỉ nè: 128/5 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, HCM, Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Hẹn sớm gặp lại các bạn!